Zieliński Zdzisław

ZDZISŁAW ZIELIŃSKI  ̶  absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom z malarstwa obronił w pracowni prof. Jerzego Zabłockiego, a specjalizację w zakresie grafiki u profesora Wiesława Dębskiego. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz malarstwem ściennym. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Niezależny i pełen pasji twórczej. Jego prace obecne są w kolekcjach w wielu krajach świata.