Wiernik Natalia

NATALIA WIERNIK  ̶  artystka interdyscyplinarna. Studiowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie obroniła doktorat w Katedrze Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych.

W swojej praktyce artystycznej analizuje zagadnienia związane z szeroko pojętą koncepcją tożsamości, jej kształtowaniem w procesie zapamiętywania, działaniami site-specific, a także w perspektywie relacji międzyludzkich, zachodzących zarówno na poziomie rodziny, jak i społeczeństwa, wyrażających się między innymi w kultywowanej tradycji. W tym kontekście szczególnym obszarem jej zainteresowań stała się instytucja muzeum wraz z jej zbiorotwórczą rolą oraz potencjałem kształtowania świadomości społecznej. Sięgnięcie do magazynów i rozczytanie na nowo przechowywanych tam przedmiotów stało się kluczowym i najważniejszym filarem jej ostatnich projektów artystycznych.

Realizacją, nad którą aktualnie pracuje jest wieloelementowy „kobierzec” powstający w oparciu o eksponaty muzealne przechowywane w magazynach militariów, rzemiosła artystycznego i tkanin Muzeum Narodowego w Krakowie. Na wystawie „Sytuacja się zmieniła” prezentowana jest pierwsza odsłona tego projektu, praca „Wota” (2017).

Natalia Wiernik jest laureatką wielu nagród o zasięgu międzynarodowym, m.in zwyciężyła w prestiżowym konkursie Sony World Photography Awards, była także finalistką konkursu New York Photography Festival, a także Voies Off na festiwalu fotograficznym w Arles. Brała udział w projekcie „Sejsmograf” o młodej małopolskiej scenie artystycznej (Bunkier Sztuki). Jak dotąd została dwukrotną stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, otrzymała także stypendium Twórcze Miasta Krakowa oraz stypendium Młoda Polska ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prezentowana praca ‘Dutch Still Life with Baloons’ znalazła się na shortliście w konkursie organizowanym przez Rijksmuseum w Amsterdamie, a seria ‘Collections’, do której należy ta praca, znalazła się w kolekcji Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce.