Żygadło Andrzej

ANDRZEJ ŻYGADŁO — absolwent Liceum Plastycznego w Jarosławiu, Wydziału Malarstwa (pracownia prof. Leszka Misiaka) oraz Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pola twórczości: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia. Zajmuje się również dokumentacją i konserwacją zabytków, historią sztuki, ikonografią zabytków Podkarpacia. Nagrody i wyróżnienia:
  • II nagroda podczas „Ogólnopolskiego Pleneru Rysunkowo ̵ Malarskiego dla najzdolniejszych uczniów klas starszych liceów plastycznych”, Kazimierz Biskupi 2007
  • Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011/2012 oraz 2013/2014) Brał udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jego prace znajdują się, m.in. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN w Kórniku oraz w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie.
Wystawy indywidualne:
  • „Bez widoku”, Galeria Klubu Dziennikarzy, Kraków 2012
  • „Chram”, Art Agenda Nova, Kraków 2014
  • „D.O.M.”, Art Agenda Nova, Kraków 2014
  • „Archiwum w sztuce, sztuka w archiwum”, Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2017
Wystawy grupowe:
  • „Awangarda to petarda”, Art Agenda Nova, Kraków 2017
  • ‘No problem’, Potencja, Kraków 2017
  • „Leszek Misiak i uczniowie ̶ Przestrzeń dla Sztuki”, Nowohuckie Centrum Kultury, Akademia Sztuk Pięknych, Kraków 2017
  • „Występy gościnne”, Otwarta Pracownia, Kraków 2018